Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання та індивідуальних доз опромінення – єдина державна система обліку і контролю джерел іонізуючого випромінювання та індивідуальних доз опромінення, що знаходяться в Україні.

Державний регістр є окремим структурним підрозділом ДП «УДВП ІЗОТОП» та функціонує відповідно до постанови КМУ від 18.11.2020 № 1141 «Деякі питання створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення».

Державний регістр забезпечує:

  • систематизацію, електронний облік, актуалізацію та зберігання інформації про отримані дози професійного опромінення на рік;
  • подання щорічного звіту Держатомрегулюванню;
  • координацію діяльності з ведення та актуалізації даних в інформаційній базі даних Державного регістру;
  • накопичення та зберігання даних про індивідуальні дози професійного опромінення протягом усього періоду трудової діяльності працівника та після закінчення такої діяльності щонайменше до дати, коли йому виповниться 75 років, але не менше 30 років після припинення нею трудової діяльності.

Згідно зі ст. 11 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», джерела іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких підлягає державному регулюванню ядерної та радіаційної безпеки, підлягають державній реєстрації, порядок здійснення якої визначається Кабінетом Міністрів України.

Реєстрація здійснюється в інформаційно-комп’ютерній обліковій системі Державного регістру.

Регістр містить дані про власників ДІВ, а також про юридичні та фізичні особи, за якими ДІВ закріплені на праві повного господарського відання або оперативного управління чи знаходяться у їх володінні і користуванні на інших підставах, місцезнаходження, кількість, активність і типи ДІВ (крім радіоактивних відходів).

Порядок державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання, здійснення контролю та ведення обліку індивідуальних доз опромінення визначено Постановою КМУ від 16 листопада 2000 р. № 1718 «Деякі питання державного регулювання діяльності  з використання джерел іонізуючого випромінювання».

Форми реєстраційних карток:

Документи для ознайомлення: