ДП «УДВП ІЗОТОП» постачає радіоізотопну продукцію та обладнання, в якому використовуються радіоактивні матеріали, а також забезпечує супровід поводження з радіоактивними матеріалами на всіх етапах їх життєвого циклу.

Основні напрямки діяльності підприємства:

 • постачання всіх видів джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) медичного, промислового та наукового призначення;
 • постачання радіофармацевтичних препаратів (РФП) для терапії злоякісних новоутворень в онкології та діагностики онкологічних, кардіологічних, неврологічних та інших видів захворювань;
 • постачання зразкових радіоактивних розчинів та мічених сполук для лабораторних і наукових досліджень;
 • постачання зразкових та калібрувальних джерел для дозиметричної та радіометричної апаратури;
 • постачання гамма-дефектоскопів та комплектуючих для неруйнівного контролю;
 • постачання радіоізотопного обладнання промислового призначення (рівнеміри, плотноміри, вологоміри);
 • постачання гамма-терапевтичних апаратів;
 • надання послуг з зарядки, розрядки, перезарядки ДІВ медичного, промислового та іншого призначення;
 • надання послуг з монтажу, демонтажу, ремонту, налагодження, введення та виведення з експлуатації всіх видів радіоізотопного обладнання;
 • надання послуг з перевірки радіаційно-захисних властивостей обладнання та матеріалів;
 • перевезення (імпорт, експорт, транзит) небезпечних вантажів 7 класу  спеціалізованим транспортом;
 • тимчасове зберігання ДІВ та обладнання з ДІВ у спеціалізованому сховищі радіоізотопної продукції;
 • радіаційне обстеження обладнання, території, об’єктів;
 • послуги індивідуального дозиметричного контролю.