Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання та індивідуальних доз опромінення забезпечує:

  • систематизацію, електронний облік, актуалізацію та зберігання інформації про отримані дози професійного опромінення на рік;
  • подання щорічного звіту Держатомрегулюванню;
  • координацію діяльності з ведення та актуалізації даних в інформаційній базі даних Державного регістру;
  • накопичення та зберігання даних про індивідуальні дози професійного опромінення протягом усього періоду трудової діяльності працівника та після
  • закінчення такої діяльності щонайменше до дати, коли йому виповниться 75 років, але не менше 30 років після припинення нею трудової діяльності.

Контакти: 
+38 (044) 528-31-04
+38 (044) 529-06-85
registr@izotop.ua
grc@izotop.ua