Державне підприємство "УДВП ІЗОТОП"

Про регістр

Регістр ДІВ (лого)

Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання створено за рішенням Кабінету міністрів України, затвердженим постановою КМУ № 847 від 4.08.1997.

Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання (далі - Регістр) - єдина державна система обліку і контролю джерел іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ), діяльність з якими не звільняється від регулюючого контролю і які вироблені на території України або ввезені чи вивезені через державний кордон, а також власників цих ДІВ, юридичних і фізичних осіб, за якими ДІВ закріплені на праві повного господарського відання або оперативного управління чи знаходяться у їх володінні і користуванні на інших підставах.

Регістр створено з метою здійснення обов'язкової державної реєстрації ДІВ для забезпечення обліку ДІВ та контролю за знаходженням та переміщенням ДІВ, проведенням аналізу їх кількісного і якісного складу (крім ДІВ, які є у Збройних Силах), прогнозування їх накопичення, обсягів обслуговування, потреби у виробничих потужностях підприємств - виробників ДІВ та спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами.

Регістр містить дані про власників ДІВ, а також про юридичні та фізичні особи, за якими ДІВ закріплені на праві повного господарського відання або оперативного управління чи знаходяться у їх володінні і користуванні на інших підставах, місцезнаходження, кількість, активність і типи ДІВ (крім радіоактивних відходів).

Наприкінці 2020 року була прийнята Постанова Кабінету Міністрів України № 1141 від 18 листопада 2020 року, якою на Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання, який є структурним підрозділом ДП «УДВП Ізотоп», були покладені додаткові функції з ведення єдиної системи обліку та контролю індивідуальних доз опромінення.

Поштова адреса:

Головний реєстровий центр Регістру ДІВ, вул. вул. Антоновича (Горького), 152

Київ, 03150, МСП

Керівник Державного регістру ДІВ та доз - Полковніченко Євген