Державне підприємство "УДВП ІЗОТОП"

Закриті ДІВ

Закриті ДІВ
УДВП УДВП “Ізотоп” поставляє поставки закритих джерел іонізуючого випромінювання для потреб:

  • медицини:
    закриті джерела гамма- випромінювання з ізотопами Co-60 та Ir-192 для дистанційних та контактних гамма-терапевтичних апаратів Teragam, Terabalt, Cobalt 60F, Teratron, Агат-Р, Агат-С, Рокус-М, Агат-ВУ, АГАТ-В, АГАТ-В3, АГАТ-ВТ, GammaMed, Multisource, MicroSelectron та ін.
  • промисловості:
    закриті джерела альфа-, бета-, гамма-, месбауеровського, рентгенівського та нейтронного випромінювань з ізотопами Pu-239, Am-241, Kr-85, Pm-147, Ir-192, Se-75, Cs-137, Co-60, Fe-55, Am-241/Be, Ni-63 та інші, для радіоізотопних дефектоскопів, рівнемірів, вологомірів, густиномірів, приладів контролю товщини та густини паперу та плівки, стерилізації продукції і т.і..
  • науки (дослідження матеріалів):
    закриті джерела альфа-, бета-, гамма-, месбауеровського, рентгенівського та нейтронного випромінювань з ізотопами Am-241, Co-57, Ni-63 та інші, для спектрометрів, хроматографів та іншого обладнання, що використовується при проведенні наукових досліджень.

Термін поставки товару  складає 3-4 місяці. Для окремих позицій (високоактивний Со-60, джерела швидких нейтронів Pu-239/Ве) він може зрости до 9-12 місяців.

По бажанню замовника виконується повернення відпрацьованих джерел виробникам для їх подальшого захоронення.

Ми пропонуємо закриті джерела іонізуючого випромінювання виробництва Польщі, Німеччини, Білорусі, Нідерландів Чехії, США, Росії та ін..