Державне підприємство "УДВП ІЗОТОП"

1. Інформація про підприємство:

1.1. Найменування: Державне підприємство «УДВП ІЗОТОП»

1.2. Код за ЄДРПОУ: 14308322

1.3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 152.

1.4. Уповноважений орган управління: Міністерство економіки України. 

1.5. Підприємством є платником податку на прибуток та платником ПДВ.

Основний код КВЕД: 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуваннями.

1.6. Тел. (044) 528-33-36, електронна пошта

2. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: не пізніше п’яти робочих днів з дня, наступного за оприлюдненням оголошення про проведення конкурсу.

3.  Завдання з обов ’язкового аудиту фінансової звітності:

Аудиторська перевірка річної фінансової звітності Замовника за 2021 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника на 31.12.2021 р., та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

  1. Документи, що подаються учасником у складі конкурсної пропозиції:

4.1 Довідка про наявність відомостей про суб’єкта аудиторської діяльності у Розділі «СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

4.2 Довідка про перебування у трудових відносинах за основним місцем роботи не менше трьох аудиторів. Відомості про аудиторів повинні бути наявні в Реєстрі аудиторів у розділі «АУДИТОРИ» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

4.3 Копія чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої

4.4 Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

4.5 Довідка суб’єкта аудиторської діяльності, що його керівник та працівники не є пов’язаними особами з Підприємством, не мають близьких родичів, що є працівниками Підприємства, відсутній конфлікт інтересів при наданні аудиторських послуг для Підприємства.

4.6 Довідка суб’єкта аудиторської діяльності про наявність системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг.

4.7 Проект договору на надання аудиторських послуг з зазначенням ціни договору. До проекту договору повинен бути доданий розрахунок ціни договору.

4.8 Копії документів, що підтверджують проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності).

5. Веб сайт підприємства www.izotop.ua

6. Порядок подання конкурсних пропозицій претендентами – особисто або надсилаються на електронну адресу та на поштову адресу підприємства.

 


Наказ

Крітерії відбору

Конкурсна документація

Порядок проведення відбору