Державне підприємство "УДВП ІЗОТОП"

Міжнародне співробітництво

«Німецько-українська співпраця з питань забезпечення захисту ядерних матеріалів в рамках Глобального партнерства G8 проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення»

Модернізація фізичного захисту та спорудження «гарячої» камери в Транспортно-складському комплексі Українського державного виробничого підприємства «Ізотоп»

Міжнародне співробітництво 1

У жовтні 2013 року завершився проект «Німецько-українська співпраця з питань забезпечення захисту ядерних матеріалів в рамках Глобального партнерства G8 проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення».

Результатом цього проекту стало посилення фізичного захисту, модернізація та переоснащення транспортно-складського комплексу Українського державного виробничого підприємства «Ізотоп» (ТСК УДВП «Ізотоп») відповідно до сучасних вимог безпеки.

Реалізація проекту проходила у двох напрямках:

  1. Модернізація фізичного захисту в ТСК ДП "УДВП ІЗОТОП" 
  2. Спорудження “гарячої” камери в ТСК ДП "УДВП ІЗОТОП" 

Проект реалізовано за фінансової підтримки Уряду Федеративної Республіки Німеччина через Федеральне Міністерство закордонних справ Товариством з безпеки установок та реакторів GRS mbH згідно Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом ФРН від 29.12.2009 року, укладеної шляхом обміну вербальними нотами, на підставі:

  • Угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво з питань, що становлять взаємний інтерес у зв’язку з ядерно-технічною безпекою і радіаційним захистом від 10.06.1993.
  • Рамкової Угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про консультування та технічне співробітництво від 29.05.1996.

Міжнародні проекти технічної допомоги по збору відпрацьованих і незахищених джерел іонізуючого випромінювання і забезпеченню їх безпечного зберігання

В рамках двохсторонні Угод між урядом США і ФРГ з Україною було покладено початок фінансування реалізації проектів міжнародної технічної допомоги: - «Покращення збереженості відпрацьованих джерел іонізуючих випромінювань в Україні» (2005 р.) та - «Зняття з експлуатації опромінюючих установок і забезпечення безпечного зберігання ДІВ» (2008 р.).

Одним з українських реципієнтів цих Проектів став «Ізотоп», який виконав протягом 2010-2014 рр. комплекс робіт по обслідуванню, демонтажу, збору, розрядці, підготовці до безпечного зберігання ВДІВ в спеціально виготовлених для цих цілей контейнерах.

В рамках проекту «Покращення збереженості відпрацьованих джерел іонізуючих випромінювань в Україні» «Ізотопом» було розряджено чотири опромінюючих установки медичного і промислового призначення, з яких вилучено високоактивні ВДІВ з радіонуклідом Со- 60 в кількості 253 штуки сумарною активністю- 2,3 х1016 Бк.

В рамках проекту «Зняття з експлуатації опромінюючих установок і забезпечення безпечного зберігання джерел іонізуючого випромінювання «Ізотопом» було вилучено і зібрано 10 393 штук ВДІВ (альфа-, бета- і гамма-випромінюваннях, від високо- до низькоактивних), сумарна активність 15,4 х 1015 Бк.

Розрядка високоактивних ВДІВ виконувалася спеціалістами «Ізотопу» в «гарячій» камері, розташованій на виробничій базі підприємства. Вилучені високоактивні ВДІВ у відповідності з положеннями стандарту МАГАТЕ «Категоризація радіоактивних джерел» ІАЕА-ТЕСDОС-1344. Vienna, 2003; «Безпека радіоактивних джерел» ІАЕА-ТЕСDОС-1355. Vienna, 2003, відносяться до 1 категорії і являються потенційно надзвичайно небезпечними для населення.

Високоактивні ВДІВ після їх обслідування і ідентифікації в «гарячій» камері розміщувалися в спеціальних контейнерах з відповідним біозахистом, закупка яких також проводилася в рамках фінансування міжнародних проектів. В таких безпечних контейнерах високоактивні ВДІВ ОИИИ передавались на довгострокове зберігання в спецкомбінати «Радон».

Реалізація даних проектів міжнародної технічної допомоги дала можливість звільнити територію України від відпрацьованих і незахищених джерел виготовлених в 70-80-х роках минулого сторіччя, які на сьогодні представляють собою радіоактивні відходи. Це дозволило не тільки забезпечити безпечне зберігання ВДІВ і підвищити рівень радіаційної безпеки для населення, але і створити додаткові бар’єри для їх незаконного вилучення і використання з злочинною метою.